Een ogenblik geduld a.u.b.

Documenten

 • Versterken sociale basis

  In het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) staat een beweging naar de voorkant centraal. De reden is dat het huidige zorgsysteem niet houdbaar is. Deze beweging vraagt een versterking van de sociale basis. Hierin spelen gemeenten een cruciale rol. Maar wat is de sociale basis precies? En hoe kan je dit als gemeente versterken? Het wordt uitgelegd in deze factsheet. We leggen deze begrippen naast de resultaten van het panelonderzoek naar sociale bezigheden. Hierin hebben we onderzocht waarom mensen vrijwilligerswerk doen, hoe ze zijn begonnen of waarom ze zijn gestopt met vrijwilligerswerk. Ook hebben we gekeken naar sociale bezigheden en of mensen daar tevreden mee zijn.

  / Resultaten inwonerpanel / 1357 kB

 • Dementievriendelijke gemeenten in Gelderland

  Naar verwachting hebben in 2050 meer dan 80.000 inwoners van Gelderland dementie. Dit betekent dat straks in vrijwel iedere straat mensen met dementie wonen. Daarom is het van belang dat gemeenten zich nu gaan inspannen om te werken aan een dementievriendelijke(re) gemeente. Een dementievriendelijke gemeente worden of blijven, is niet op korte termijn gerealiseerd. Het vraagt aanpassingen op meerdere terreinen en het vergroten van de kennis onder inwoners. We hebben een onderzoek uitgevoerd onder de panels van de Gelderse GGD’en en gemeente Arnhem om te achterhalen hoe dementievriendelijk gemeenten volgens hun inwoners nu zijn.

  / Resultaten inwonerpanel / 413 kB

 • Panelonderzoek energiecrisis

  De drie Gelderse GGD’en deden in november 2022 een panelonderzoek naar de energiecrisis onder ruim zeven en half duizend Gelderlanders. De energiecrisis, met stijgende energieprijzen, kan nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. De inzichten die het panelonderzoek geeft, kunnen relevant zijn voor (reeds ingezet) beleid en te nemen maatregelen van gemeenten.

  / Resultaten inwonerpanel / 143 kB

 • Vitaal ouder worden in Gelderland

  Ouderen worden steeds ouder en het aandeel ouderen in de samenleving neemt toe. Ondanks dat veel ouderen langer gezond blijven, zal een grote groep te maken krijgen met gezondheidsproblemen, sociale problematiek en psychische aandoeningen. Om vitaal ouder te worden of te kunnen blijven hebben sommige ouderen hulp nodig. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in deze hulpbehoefte. Dit onderzoek naar vitaal ouder worden is een samenwerkingsproject van GGD Gelderland-Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland- Zuid en de gemeente Arnhem.

  / Resultaten inwonerpanel / 2205 kB

 • Beweegvriendelijke leefomgeving

  Bijna de helft van de volwassenen beweegt te weinig. De manier waarop de omgeving is ingericht, kan mensen stimuleren om te gaan bewegen. Een beweegvriendelijke leefomgeving is een omgeving die het gemakkelijk maakt, stimuleert en uitdaagt om te bewegen, te spelen en te sporten. De Gelderse GGD’en,provincie Gelderland en gemeente Arnhem hebben onderzocht hoe inwoners van Gelderland denken over hun leefomgeving in relatie tot bewegen.

  / Resultaten inwonerpanel / 1674 kB

 • Impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (3)

  De coronapandemie raakte ons allemaal. Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk en langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen hebben we onderzoek uitgevoerd met behulp van speciaal voor hen ontwikkelde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn in november 2020, april 2021 en september 2021 ingevuld. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben we ook de panelleden gevraagd mee te werken aan het onderzoek.

  / Resultaten inwonerpanel / 690 kB

 • Impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (2)

  De coronapandemie raakte ons allemaal. Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk en langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen hebben we onderzoek uitgevoerd met behulp van speciaal voor hen ontwikkelde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn in november 2020, april 2021 en september 2021 ingevuld. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben we ook de panelleden gevraagd mee te werken aan het onderzoek.

  / Resultaten inwonerpanel / 886 kB

 • Impact van Covid-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (1)

  De coronapandemie raakte ons allemaal. Om de impact in beeld te brengen heeft het RIVM landelijk en langdurig vragenlijstonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek was echter niet toegankelijk voor mensen met moeite met de Nederlandse taal. Om de impact onder hen in beeld te brengen hebben we onderzoek uitgevoerd met behulp van speciaal voor hen ontwikkelde vragenlijsten. De vragenlijsten zijn in november 2020, april 2021 en september 2021 ingevuld. Om een vergelijking mogelijk te maken hebben we ook de panelleden gevraagd mee te werken aan het onderzoek.

  / Resultaten inwonerpanel / 950 kB