Een ogenblik geduld a.u.b.

Vallen en het voorkomen van vallen

Vallen onder ouderen is een groot en toenemend probleem. Iedere dag belanden ruim 280 65-plussers door een val op de spoedeisende hulp. De gevolgen zijn enorm, zowel in persoonlijk leed als in de maatschappelijke (zorg)kosten. Wanneer we niets doen verdubbelen de zorgkosten naar 2,4 miljard euro. Er is veel bekend over wat werkt in valpreventie en er zijn meerdere kosteneffectieve aanpakken beschikbaar. Toch is geconstateerd dat een integrale aanpak van valpreventie niet voldoende van de grond komt. Om deze reden is in het GALA en het IZA het komen tot een Ketenaanpak valpreventie opgenomen.

Gemeenten hebben hierin een cruciale rol. Reden voor de vijf GGD’en in Oost-Nederland om hier, in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Midden, panelonderzoek naar uit te voeren. Met als doel om onze gemeenten gerichter te kunnen adviseren over deze opgave. De resultaten zijn verwerkt in een factsheet.