Een ogenblik geduld a.u.b.

Gezondheid van de volwassenen

door Olga
Vanaf vandaag zijn de resultaten van de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022 beschikbaar. Ruim 7 op de 10 mensen in Gelderland-Midden ervaart de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dat is minder dan twee jaar geleden.

Bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid nog sterker gedaald. Hoe men de gezondheid ervaart verschilt tussen gemeenten. In alle gemeenten is sprake van een daling sinds 2020. Verschillen tussen gemeenten hangen deels samen met bevolkingskenmerken als leeftijd en opleidingsniveau.

Niet alleen de ervaren gezondheid is gedaald, ook met de mentale gezondheid gaat het minder goed. Meer mensen voelden zich in 2022 eenzaam dan in 2020. Ook steeg het risico op het ontwikkelen van een angststoornis of depressie.

 

 

Over het onderzoek

Van september tot en met december 2022 hebben alle GGD’en en gemeente Utrecht, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), een onderzoek uitgevoerd onder Nederlanders van 18 jaar en ouder: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. Bijna 365.000 mensen verspreid over heel Nederland hebben een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid, leefstijl en welzijn. In regio Gelderland-Midden hebben 16229 inwoners van 18 jaar en ouder meegedaan. Meer informatie over de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen, tijdens en na de coronacrisis, inzichtelijk te maken. Resultaten van de monitor vormen een basis voor het adviseren en ondersteunen van lokale en regionale beleidsmakers en het ministerie van VWS bij beleidsvorming.